Yer kürəsi üzərindəki əcaib planet – İslandiya

“Buzların və alovların ölkəsi” – İslandiyanın devizi, bu ölkənin təbiətinin malik olduğu kontrastı və həmin kontrastın yaratdığı möcüzələri bir cümlədə ifadə edir.

Üzəri buzlaqlarla örtülü vulkan krateri – alovun üstünü örtən buz; qayaların arasından, Continue reading “Yer kürəsi üzərindəki əcaib planet – İslandiya”